A A A

KopertowniceKoniec z ręcznym pakowaniem!*automatyczne składanie, pakowanie i zaklejanie korespondencji po naciśnięciu jednego przycisku,
*szybkie i sprawne zakopertowanie,
*szybka wysyłka i spływ należności Klientów,
*łatwa i intuicyjna obsługa dzięki polskiemu menu oraz instrukcji dla operatora,
*dostosowanie do potrzeb każdego Klienta, wysyłającego nawet małą ilość
korespondencji.